P.E.T(R) Trust​

ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಮುತ್ಸದ್ಧಿಗಳೂ, ಪಾತ್ರ: ಸ್ಮರಣೀಯರೂ ಆದಂತಹ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ.ಶಂಕರಗೌಡರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ನೆರವಿನಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಜನತಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂದು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂಬ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ, ಆರಂಭದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಾಡಿನ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಜ್ಞಾನತೃಷೆಯನ್ನು ತಣಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ದಿವಂಗತ ಶಂಕರಗೌಡರ ನಿಧನ ನಂತರ ಡಾ|| ಹೆಚ್.ಡಿ.ಚೌಡಯ್ಯನವರ ದಕ್ಷನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ತೀವ್ರಗತಿಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್.ವಿಜಯ್ ಆನಂದ್ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯ ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

Peoples education society was founded by Nithya Sachiva Sri. K.V. Shankara gowda. His vision was to provide to the people of Mandya a prestigious educational institution-which would focus on quality education.
Students of Mandya district in particular and students of neighbouring districts in general have been benifitted by the institution. The demise of Sri   K.V.Shankara gowda made way to Sahakara Rathna Sri Dr.H.D Chowdaiah as chairman of the Society  After his retirement the mantle  of chairmanship has been passed on to the young and energetic Sri K.S.Vijay Anand.

P.E.S. PU College

An institution with Co-ed affiliated to Karnataka Board of the Pre-University Education (Karnataka Board PUE).

It  is Managed By P.E.T. Trust(R) Mandya.

Lets have a College Tour

On Campus

list of courses in our institutions

OUR COURSES

SCience

Coursework in this field will help you become a better reader, thinker, artist, and writer

Arts

You'll learn to manage personal finances, deliver effective speeches, make ethical decisions

Commerce

Courses in this broad field will help you think abstractly, approach problems methodically